Χαρά Οδυσσέως

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

 medical Body Composition Analyzer

Περιγραφή

  • mbca1.jpg
  • mbca2.jpg
  • mbca3.jpg
  • mbca4.jpg
  • mbca5.jpg
  • mbca6.jpg
  • mbca7.jpg
  • mbca8.jpg
  • mbca9.jpg
 

Ο seca mBCA είναι ο πρώτος ιατρικός Αναλυτής σωματικής σύνθεσης (medical Body Composition Analyzer) και είναι ιδανικά προσαρμοσμένος για συνθήκες εργασίας όπως τα νοσοκομεία και ιατρεία.

Κατά την ανάπτυξη του seca mBCA χρησιμοποιήθηκαν ακριβείς εκτιμήσεις ούτως ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση σημερινών επιδημιών όπως η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο.

Τα ηλεκτρόδια, τα όποια βρίσκονται ενσωματωμένα στις χειρολαβές του μηχανήματος, αποτρέπουν τα σφάλματα μέτρησης που γίνονται στο ίδιο άτομο κάτι το οποίο σημαίνει ότι κάθε μέτρηση που θα γίνεται, θα πραγματοποιείται στην ίδια στάση και οι επαναλήψιμες μετρήσεις θα είναι ακριβείς.

Επίσης κατά την ανάπτυξη του μηχανήματος της Seca έχει γίνει σύγκριση της ακρίβειας των μετρήσεων του με τις μετρήσεις που γίνονται από υπάρχουσες αποδέκτες μεθόδους μέτρησης όπως ADP: Air-Displacement-Plethysmography, D2O: Deuterium Dilution, DEXA: Dual Energy X-ray Absorptiometry, NaBr: Natriumbromid-Dilution.

Επιπρόσθετα είναι το πρώτο μηχάνημα που λαμβάνει υπόψη στις μετρήσεις του τις διαφορές μεταξύ των εθνοτικών ομάδων, γεγονός που καθιστά το seca mBCA κατάλληλο για ιατρικούς σκοπούς λόγω της απίστευτης ακρίβειας που διαθέτει.

Η πρόσβαση στη πλατφόρμα ζύγισης είναι μεγάλη και συνάμα εύκολη και μπορεί να δεχθεί ασθενείς που ζυγίζουν έως 300 κιλά. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της προόδου ενός ατόμου με την πάροδο του χρόνου.

 

Ειδικά Χαρακτηριστικά

Ανάλυση Σύστασης Σώματος: Συνολικά υγρά, Πρωτεΐνη, Μέταλα, Λιπώδης Μάζα, Μαλακή Άλιπη μάζα
Ανάλυση Μυών – Λίπους: Βάρος, Σκελετική Μυϊκή Μάζα, Λιπώδης Μάζα Σώματος
Διάγνωση Παχυσαρκίας: Δείκτης Μάζας Σώματος και εκατοστιαίο ποσοστό Λίπους σε σύγκριση με τις φυσιολογικές τιμές
Τμηματική Ανάλυση Άλιπης Μάζας: Τμηματική Ανάλυση Άλιπου
Ανάλυση Αναλογίας Εξωκυττάριου Υγρού ECW: Αναλογία Εξωκυττάριου Υγρού
Ιστορικό Σύστασης Σώματος: Διαγράμματα εξέλιξης των αποτελεσμάτων με ημερομηνίες μέτρησης για το βάρος, την σκελετική μυϊκή μάζα, το ποσοστό λίπους και την αναλογία εξωκυττάριου υγρού
Σπλαχνικό Λίπος: Δείκτης που απεικονίζει το λίπος που περιβάλει τα όργανα στην περιοχή της κοιλίας
Σπλαχνικό Λίπος σε επίπεδο και σύγκριση αποτελεσμάτων με πληθυσμιακά δεδομένα
Τμηματική Ανάλυση Λίπους: Τμηματική Ανάλυση Λιπώδους Μάζας στα πέντε τμήματα και εύρος φυσιολογικών τιμών
Έλεγχος Μυών- Λίπους: Προτεινόμενες αλλαγές στην σύσταση του σώματος για την Λιπώδη και Άλιπη μάζα
Βασικός Μεταβολισμός: Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θερμίδες που χρειάζεται ο οργανισμός για να συντηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες βάση της Μυϊκής μάζας
Εμπέδηση: Αναλυτικά αποτελέσματα αγωγιμότητας (Ζ) και για τα πέντε τμήματα μέτρησης
Επιπλέον παράμετροι: Αναλογία περιμέτρου μέσης – γοφών

Εκτυπώσεις

gra1

gra2

gra3

gra4

gra5

gra6

gra7

gra8

gra9

gra10

gra11

© 2015 Joy-Diet.com. All Rights Reserved. Designed By Κυριάκος Κυριάκου